Wauw – Bomma 80!

Door het actie- en organisatie-comite werd besloten tot het organiseren van een Quiz.
Vragen zijn hierbij essentieel. Ik nodig jullie allen uit om vragen te bedenken,
We filteren uiteindelijk de top 20 of zo eruit…
De quiz is natuurlijk in het Maaslands dialect.

Quiz-vragen

We goan aan de hand van get quiz-vraagkes proberen get mier van Josee aan de weit kommen.
We willen os eerst een gedach maken van boa Jeeke woonde.
Noa het schient had Jeeke nogal wat kleurrijke buren.

Hoe was de naam van de – ietwat nieuwsgierige – maar altijd behulpzame overbuurvrouw:


Waas det:
 • Christiane Cardinaals?
 • Martine Vliegen?
 • Berta van Beton?
 • Lieske Van de Zon?

(Antwoord: Lieske van de Zon was zoe noewsgierig det ze rap de stoep ging kieren es er iets op stroat te zeen of te horen was. Den waas er auch nog Truike – die bekans net zo nieuwsgierug was en doa een speciaal oog voor had - letterlijk.)

In deen tijd waren ter veul meer boeren dan noe, Woaren er auch gruutze boeren bei uch in de straot?


Waas det?
 • Martin Henkens (alias Tinus)
 • Bert Scjrooten (alias Sjrootkop)
 • Jaak vande Moeoes (Coolen)
 • Tjeu Waay (Mathieu Neyens)

(Antwoord: Tjeu Waay hau veel verkskes en biggetjes en leet die geer kieken – en der kos auch goed pitsen…)

Later woonde daar ook een kleinere meneer op diezelfde plek in de buurt die toabak kwam gritselen als pas gepoetst was en die blijkbaar veel van kauwgum hield.


Wat was die zijn bijnaam:
 • Het Italiaantje
 • Het Pakistaantje
 • Het Korea-aantje
 • Het Marokkaantje

(Antwoord: Het Koreaantje – vanwege diensten in het vreemdlingenlegioen. Extra moeilijke vroag: over welke gym hau deen het altied? )

Er was trouwens nog een boer: waas doa nog eine henne-boer met ein perdje? – wie hette die?


 • Pierre van deWaal
 • Leon VandePlon
 • Hugo Hubax
 • Pier Drina

(Antwoord:Pier Drina had een groot Brabants paard, dat langs ons huis daverde als ie naar de wei werd gebracht..)
Verder woonden er trouwens heel gewone mensen zoals Maan (die met karabijn op de kinderen richtte), Bert Meys, coiffure Wevers (Blauwhuis) en daar pasten wij waarschijnlijk helemaal perfect tussen. Bovendien woonden wij in de “schoonste straat van Neeroeteren” waar ook onze burgemeester/dokter Hons woondeJ.

Pier Drina “boerde trouwens” goed: die had bijkomend nog een goed draaiende schoenenwinkel, waar wij “vaste klant” waren – en altijd goede schoenen, maar niet te duur …kochten, altijd just de leste…
Winkelen was in die tijd niet altijd even makkelijk…


Wat was de favoriete uitspraak van Pierre Smeets, alias het Kore-aantje ?


 • Schoen weir vandaag
 • De smaak is raak
 • Lekker vleiske in de pan
 • Dat trekt op geinen orgel

(Antwoord : "De smaak is raak" en als hij dat zei dan scheerde hij met zijn hand rakelings langs het achterwerk van "het slachtoffer", meestal waren dat Magda, Lut of ons ma.
Bovendien had hij dan een vettige grijns op zijn gezicht ten teken van leedvermaak. Deze uitspraak was indertijd erg populair als gevolg van de reclame voor de Stimorol kauwgom. Zie
ook hierboven)

Wie kwam bij ons de gasfles vervangen als die leeg was ?


 • Lens
 • Tjeu van Lies van De Zon
 • Jaak van Trui Den Daanjel (die met haar wateroog)
 • Klèske

(Antwoord : Klèske, alias Nico Schrooten, alias Nico "De Vouzz", grootvader van de Nico Schrooten, die toen in het Bollenstraatje woonde en nu zonechef is bij HAZODI.
HAZODI staat voor Hasselt- Zonhoven - Diepenbeek. Ook als er een zekering (nen plon) kapot was werd Klèske er nogal eens bijgeroepen)

Hoe heitte onzen twieede hoond ?


 • Bobby
 • Bruno
 • Mira
 • Fanny

(Antwoord : Mira en iedereen van ons gezin heeft daar mee gaan wandelen. Ook is Mira eens ooit mee op reis geweest toen we de de route verkenden
naar Robertville, samen met onze pa in zijn 2de mercedes , waar we toen in 1973 op camping zijn geweest met de tent van Pierre Smeets.
Mira werd echter wagenziek en heeft toen op Jaak zijn broek overgegeven. Mira was ook bijzonder vruchtbaar en heeft toch nogal wat nakomelingen gehad.
Iedereen herinnert zich nog goed de bloedvlekken op plaatsen allerhande en de honden die in de gang aan de achterkant van het huis stonden te wachten
als onze Mira weer eens loops was.
De eerste hond die we hebben gehad heette Bobby en Fanny was de Duitse scheper van Tinus de verkensslechter)

Boe zeen we oeit ins in panne gevallen tijdens een gezins uitstap en woaren we pas om vief oren moandag 's murgens thous ?


 • Verviers
 • Banneux
 • Vaals (3 landenpunt)
 • Eupen

(Antwoord : Verviers. Op een mooie zondagnamiddag - in juni ??? - zijn we eens met het hele gezin naar Banneux gereden. De bedoeling was om vervolgens naar Eupen te rijden (stuwdam), maar
in Verviers zijn we toen in panne gevallen. Op een bepaald moment begon de mercedes (zwart bolhoedje uit 1957 ??) te schokken en een hoop olie te verliezen en het was
gedaan met rijden. Een serieuze panne dus. Daar stonden we dan in het centrum van Verviers. Onze pa heeft toen verschillende vrienden van hem proberen te bereiken wat niet zo direct lukte.
We hebben toen ook nog ergens in Verviers gegeten en een goeie avondwandeling gemaakt en toch op een gezellige manier
de tijd proberen door te brengen.
Uiteindelijk heeft Rik, een chauffeur die bij bompa werkte, ons met de rode Daf van bompa komen ophalen en de auto op sleeptouw kunnen nemen.
Het was reeds 5 uur maandagmorgen toen we thuis waren en we zijn die dag niet naar school hoeven te gaan.)


Welke chauffeur is bie uns ooets komen behangen ?


 • Maurice
 • Jos (van Leut)
 • Het Ros Jefke
 • Rik

(Antwoord : Jos van Leut alias Jos Berben. Deze is tijdens de vakantie in 1971 ooit bij ons de keuken komen behangen. We zijn ook eens tijdens die vakantie
met Jos naar de bossen geweest van Waterloos-Neerglabbeek alwaar grappige Jos zich verstopt had en plots uit de bossen kwam en zich voordeed als een everzwijn
om alzo ons ma en de meisjes aan het schrikken te brengen. Ik geloof dat onze Jaak toen ook nog mee in het complot zat.)

Uns ma danste nogal gère. Boe ging ze het leefste dansen ?

 • Lorka in Hasselt
 • Chicago in Heusden-Zolder
 • El Toro in Bree
 • Savannah in Bocholt

(Antwoord : in de Savannah in Bocholt. Dit was een dancing in de vorm van een boot en deze was langs het kanaal gelegen. Terwijl onze pa dan ging biljarten in Maaseik
ging ons ma naar Bocholt en werd dan later afgehaald door onze pa)

Ons ma waas een gooi hoesvrouw. Waat deeg ze echter het leefst ?


 • Koken
 • De afwas en tegelijkertijd meezingend met "De Heikrekels" op de radio
 • Wassen en strijken
 • Poetsen

(Antwoord : Poetsen al dan niet meeneuriënd met de plaat "Waarom heb je mij laten staan ?" van De Heikrekels. Ook 's avonds laat durfde ze boven
nogal eens te poetsen)

We hebben auch nog ins een meid gehad. Hoe heitte die auch alweer ?


 • Simonne
 • Lies
 • Mia van René Grondelaers
 • Neske

(Antwoord : Simonne. Deze was afkomstig van Rotem en had 2 "lieve" dochters, nl. Marysse en Josiane. Vooral de laatste was nogal goed "bevriend" met ons Lut.
We zijn daar ook ooit eens blijven slapen)

Wèh heift oets ins steinkes in de gang gegoeid ?

Waas det :

 • Jaak
 • Herman
 • Marc van Lies Van de zon
 • Jean-Pierre Van Ham

(Antwoord : Herman)

Wèh heift oets ins de rouit van de (achter)kuken kapot geklopt toon het vreesde dat het kraakte ?

Waas det :

 • Jaak
 • Herman
 • Marc van Lies Van de zon
 • Jean-Pierre van Ham

(Antwoord : Jaak. Onze Jaak kwam 's avonds rond 18h thuis van Jean-Pierre Van Ham. Het was december - zo rond Sinterklaas - en het was al
goed donker. Toen onze Jaak het venster van de achterkeuken passeerde zag hij Lut in de achterkeuken. Hij wilde ze eens goed aan het schrikken
brengen zoals zwarte Piet ook wel eens deed en bonsde nogal hard op het venster. Omdat het goed gevroren had was de venster nogal dun en kwetsbaar
en sprong kapot. Jaak is toen meer verschrokken als ons Lut en heeft toen een goeie uitbrander gehad)


Wèh kaam bie os nogal ins het graas aafmayen ?

Waas det :

 • Pier Drina dèh het dan gebruukte vuur zien kui
 • Pierre Smeets, alias het kore-aantje
 • Hornix dèh het dan gebruukte vuur zien schöep
 • Tjeu Waay

(Antwoord : Hornix, die het dan voor zijn schapen gebruikte. De familie Hornix waren bovendien getuigen van Jehova en hebben ons al meermaals
"het leven willen redden" door ons proberen te bekeren. Pierre Heilmann die aan de andere kant van het bollenstraatje woonde was getrouwd met
een dochter van Hornix en is ook eens ooit komen behangen zoals menig persoon voor hem reeds gedaan heeft)


Doa woaren verschillende winkel en zelfstandigen bie os in de stroat : welke huurt er neet in thoes ?

Waas det :


 • Juwelier en horlogemaker Bollen
 • De bloomist Bèr Van Iepke
 • Coiffeuse Wievers van huize "Blauwvoet"
 • Bekker Piet Meeuwissen (déh auch nogal schoen docherts haw)

(Antwoord : Piet Meeuwissen. Deze had een goedlopende bakkerszaak die gelegen was aan de hoek van de Kerkstraat en de Marktstraat)

Waar gingen we naar de slager ? Was dat bij :


 • Sjang van de Stang
 • Sjang Gieze
 • Frits Doeme
 • Thei Van De Hei

(strikvraag!)
Zowel bij Sjang Gieze en later Frits Doumen gingen wij op de poef vlees kopen

Nu gaan we het meer over de financiën hebben.

Wanneer werd Frits Doeme betaald?


Was dat:
 • Elke zaterdagmiddag
 • Elkes keer als we dikke vette biefstuk haalden
 • Telkens als we ’s avonds achterom gingen om nog kaas bij te halen
 • Als Pa aan Frits dacht en het kindergeld eraan kwam

Hoe deden jullie aan budgetcontrole?

 • Iedereen nam wat kleingeld muntjes uit de theepot
 • We lieten alles opschrijven en deden zoals de familie Vossen (nooit betalen)
 • We hadden 2 grote spaarvarkens op de kast in het achterkeukentje staan voor noodgevallen…
 • ’s Zondags vertelde iedereen gemoedelijk wat er afgelopen week gekocht werd


Wetenschappelijke vragen:

Welke soort tanden zijn er :

 • - Snijtanden , hoektanden en kiezen
 • - Geen tandjes, kindergebit en dan definitief gebit
 • - eerst Melkgebit, dan botertanden en vervolgens Wijsheids-tanden


Het volwassen menselijk gebit (dentitie) heeft 32 blijvende tanden en kiezen (16 per tandenboog). Per tandenboog of kaak heeft de mens :

Laatste vraag: Had uw destijds ook een bijnaam: Wat was uw eigen bijnaam:

 • - Marmotje van Meerhout
 • - Paardestert van Peer
 • - Rots van Rotem
 • - Bloom van ‘t Reselt

Ich heb oach nog ein gooi vroag: Wat wou os ma weire toon ze noch keind waas?
 • ein poetsvrouw
 • ein coiffeuse
 • ein neister (kleijer maken)
 • ein non

En Rudy heit oach nog ein ooi vroag: Boe kocht os ma heur huidbloesjes?
 • bie Bertje?
 • bie de schoonmaker?
 • bie de velomaker?
 • in de Spilstroat?
 • bie de stoffenwinkel in het durp : Lein Henne

Rudy wèt noch ein gooi vroag: hoe maakte oze pa os ma het hof?
 • hei koch bloame vuur os ma bie Bèr van Iepke
 • hei koch ein shoen huidbloesje
 • hei lach eine roeie maalplak met zwarte bollekes uver het nachlempke


Kusjes van de familie aan de "Bloom van 't Reselt"