Wiki-vragen groep2


Na het bekijken van het filmpje over Sarah en haar wiki, kan je volgende vragen beantwoorden:
(klik eerst op "Edit this page", beantwoord de vragen en klik vervolgens rechtsonder op "Save"))


1 Noem 2 concrete voorbeelden waarvoor je zelf een wiki zou kunnen toepassen:

Voor een groepswerk te maken, en voor de uitslagen van je sportclub vb atletiek
2 Wat is het verschil tussen een wiki en een blog?

Een blog is individueel en met wiki kan je samen werken.

3 Herken je één van volgende sociale netwerken:

Ja, myspace.com.

facebook_logo.gifimages_msn1.jpg


myspace_logo.gifnetlog_images.jpg