LEERKRACHT versie


1 Groep1: wat is het doel van Wikipedia?

Het doel van Wikipedia is om in elke taal een complete, rechtenvrije encyclopedie op het internet te creëren. De artikelen in deze encyclopedie worden geacht een neutraal gezichtspunt in te nemen.

Groep2: wat voor garanties biedt Wikipedia?

Omdat de artikelen door elke bezoeker bewerkt kunnen worden, geeft Wikipedia echter geen garantie wat betreft de juistheid en evenwichtige kwaliteit van de informatie. Daarnaast is vanwege het open karakter van het project vandalisme een probleem.

2 Groep1: In hoeveel talen zijn in Wikipedia meer dan 100 000 artikels beschikbaar?

op 30/05/2008 :20
zie statistieken wikipedia

In totaal zijn er meer dan 200 talen voorzien.

Groep2: Hoeveel artikelen zijn er in Wikipedia beschikbaar voor de talen Nederlands en Engels ?

in het Engels: +/- 2,4 miljoen artikels
in het Nederlands: 443 000 artikels3 Groep1: wat kan er mis gaan met artikels in Wikipedia?

- vandalisme
- gekleurde informatie

Hoewel het open karakter van Wikipedia er voor zou moeten zorgen dat onjuistheden en partijdige artikelen snel worden aangepast, gaan soms niet de artikelen zelf, maar de discussies ervover een centrale rol spelen

Groep2: hoe ga je met die tekortkoming om?

Bronnen dubbelchecken!!


4 Groep1: hoe heten de controleurs van de artikelen voor Wikipedia?

Wikipedians

Groep2: met hoeveel vrijwilligers wordt aan Wikipedia gewerkt?

Op 21 maart 2008 waren er 160 000 wikipedians (geregistreerde gebruikers)
Daarnaast zijn er ook anonieme bijdragen.


5 Groep1 : geef een voorbeeld van slechte informatie in Wikipedia?

Toen Joseph Ratzinger tot paus werd gekozen, verschenen bij het betreffende artikel foto's van Palpatine, de kwade genius uit Star Wars.

Groep2 : met welke bekende digitale encyclopedie werd Wikipedia vergeleken ?


In 2005 deed het wetenschappelijke tijdschrift Nature een vergelijkend onderzoek naar de kwaliteit van de Engelstalige Wikipedia ten opzichte van de Encyclopædia Britannica. Uit dit onderzoek bleek dat in artikelen die gingen over wetenschap de Wikipedia en de Brittanica elk vier zware fouten bevatten, daarnaast werden wel 162 kleine foutjes gevonden in de Wikipedia, en slechts 123 in de Brittanica. .